סניפים

   תל אביב                                           משרד ראשי כנפי משק בע"מ 
כתובת: רח' מיטב 11 תל-אביב
טלפון- 5656000 03 
פקס- 5656020 03 
אימייל :  
info@i-fly.co.il
                                       
   
  ירושלים                                     משרד כנפי משק בירושלים 
 
רחוב בית הדפוס 20 95483
טלפון - 02-6222644
פקס - 02-6246010 
אימייל :  info@i-fly.co.il