תנאים והגבלות

כנפי משק" מאחלת ללקוחותיה חופשה נעימה. "כנפי משק" משמשים סוכנים של סיטונאי התיירות השונים בישראל. בכל מקרה של
תקלות בנושאי הסעות, טיסות,טיולים המאורגנים מראש וכל נושא הקשור לזמן השהייה בחו"ל , האחריות תחול על סיטונאי התיירות,
אשר מבצע בפועל את הטיסות ואת הזמנת החדרים עבור הלקוחות בבתי המלון.ל"כנפי משק" אין כל אחריות בקשר לרמת שירותי
המלונות וסידורי הקרקע.
"כנפי משק" מזמינה ללקוחותיה את שירותי התיירות באמצעות סיטונאי התיירות המוכרים כאמינים ומקצועיים, ולכן הסבירות נמוכה
כי תהיינה תקלות. אם בכל זאת הלקוחות נתקלים בבעיות ולא קיבלו שירות כמובטח, עליהם לפנות אל נציג סיטונאי התיירות במקום
הנופש אשר מבצע עבורם את הנופש. על נציג הסיטונאי נופלת האחריות הבלעדית לביצוע מרכיבי הנופש. "כנפי משק" תעשה כמיטב
יכולתה לסייע לנוסעים במקרה כזה.תלונות אשר יגיעו ל "כנפי משק" לאחר החזרה לארץ , יועברו לטיפול אצל סיטונאי התיירות.
כל הזמנה הנעשית ממשרדי "כנפי משק" הינה בסטטוס של בקשה עד לקבלת אישורים סופיים מהספקים הרלוונטים.
הטיסות: יש לקחת בחשבון כי הטיסות הינן טיסות שכר/סדירות שעות הטיסה אינן סופיות והן עשויות להשתנות על פי תקנון טיסות
השכר, והמקובל בטיסות סדירות וזאת עד לסמוך למועד ההמראה. על כן לא תענה כל דרישה לפיצוי ו/או החזר בגין שינויים בשעות
הטיסה ו/או תשלום שישלם אורח במלון על דחיית המועד לפינוי החדר לאחר 12 בצהריי יום עזיבת המלון, ו/או עבור ארוחות נוספות
אשר אינן כלולות בחבילה המקורית.
המלון: נשמרת הזכות לספקים הרלוונטים ולבתי המלון בחו"ל לבצע שינויים בהזמנה גם לאחר אישורה, במקרים מסוג זה הנוסעים
יועברו למלון חלופי ברמה דומה. האחריות על השיבוץ במלון או על תקינות המתקנים במלון הינם על המלון/הספק.
העברות: העברת הנוסעים משדה התעופה למלון וחזרה מתבצעות באמצעות אוטובוס מאסף ועל כן ייתכן כי תתארך עקב איסוף נוסעים,
ביצוע העברות הנוסעים מבוצעות ע"י הספק המקומי ביעד, ועל הנוסע לעדכן את הספק על עיכוב ו/או אי שימוש בשרות, ולא ההסעות
יצאו כמתוכנן.
סיורי בחירה: נמכרים ומבוצעים ע"י משרדים מקומיים, ולחברתנו אין כל קשר או אחריות בכל הקשור אליהם. "בטיולים מאורגנים: סיורי
הבחירה תלויים בשיקול דעת המדריך בלבד, ואינו נכלל במסגרת השירותים הנרכשים בכנפי משק".
כבודה: תובלת מזוודות או מטען באחריות בלעדית של המפעיל האווירי (חברת התעופה) דבר המעוגן באמנות בין לאומיות
(כגון אמנת ורשה או מונטריאול) ואינה באחריותנו.
נשים בהריון: חובה להצטייד בטופס אישור לטיסה באנגלית מהרופא המטפל.
מיזוג אוויר: לידיעתך, הפעלת מיזוג האוויר אינה באחריותנו, ולא נוכל לשאת באחריות כל שהיא להפעלת מיזוג האוויר, גם אם צויין
בתיאור המלון שהוא מצוייד במערכת מיזוג האוויר. הפעלת מזגנים תלויה בהחלטה ובשליטת המלון.
כנפי משק" אינה אחראית במקרה של שיפוצים בבתי מלון ו /או רעשים סביבתיים. " :RUN OF THE HOUSE שיבוץ חדרים
חדר במלון מוזמן כחדר סטנדרטי, אלא אם כן הוזמן ואושר חדר שונה. האחריות על שיבוץ החדרים במלון ו/או תקינות המתקנים ו/או
השירות במלון לרבות מערכת המיזוג הינה באחריות המלון ו/ או ספק השירותים.
ההזמנות מתבצעות עבור חדר במלון,אין באפשרותנו להבטיח מראש חדר הממוקם ע"פ דרישת הלקוח, לא בקומה, אגף, צד מבוקש, ו/או
יש מלונות עם אגפים שונים בנוסף לבניין המרכזי, .(RUN OF THE HOSE) דלת מקשרת, קבלת החדרים היא ע"פ המצאי הקיים
וחדרים כאלה ואחרים המהווים חלק בלתי בנפרד מהמלון.
כנפי משק מוסרת ללקוחותיה מידע ע"פ הנתונים שמפורסמים ע"י המלון ו/או ע"י ספקי השרות וככל שיתקבל מידע חדש או מעודכן כנפי
משק תביא זאת לידיעת הלקוח. המידע יועבר תוך פרק זמן סביר מקבלתו בכנפי משק ואף יתכן שהמידע יגיע ויועבר פרק זמן קצר לפני
ביצוע ההזמנה או בדיעבד. בכל מקרה האחריות מוטלת על כתפי ספקי השרות. בהזמנת חדר ובו 2 מיטות שבהכרח אינן צמודות , עבור
למעלה מ- 2 אנשים, מרבית בתי המלון מכניסים מיטה מתקפלת. אין כל אפשרות להבטיח מראש מיטה כפולה אף אם הוזמנה מראש.
שעת קבלת חדרים עפ"י רוב ב 15:00 ושעת פינוי עפ"י רוב עד השעה 11:00 . בלא תלות בשעות הטיסה.
הכל כלול: לכל מלון מדיניות משלו למסגרת "הכל כלול" על כן יתכנו שינויים מפעם לפעם בהגדרת "הכל כלול".
השכרת רכב – ביטוח:
מובא לידיעתך, כי נהוג לקבוע גילאי מינימום ומקסימום, הללו משתנים בין מדינות בררו זאת לפני ביצוע ההזמנה. חובה להצטייד
בכרטיס אשראי בינלאומי בתוקף ע"ש השוכר ורישיון נהיגה ובינלאומי בר תוקף של שנה לפחות ופרטיהם זהים. במקרה של תאונה יש
כמו כן סביר להניח(off' road) לדווח לחברת ההשכרה ולמשטרה. הביטוח אינו מכסה כל פגיעה מסוג שהוא בנסיעה ברכב מחוץ לכביש
(off' road) שגם במסגרת ביטוח הרכב שנרכש בחברת השכרה בחו"ל אין כיסוי ביטוחי בנסיעה מחוץ
יש לשים לב שכתוצאה משינוי מועדי הטיסה ע"י המוביל האווירי, הלקוח ימצא את משרד ההשכרה רכב ביעד, סגורים עד ליום
הפעילות הבא.
דרכון:
באחריות הנוסעים לוודא שהדרכון חייב להיות בתוקף לפחות חצי שנה מיום הנסיעה כן באחריותם להצטייד באשרות כניסה (ויזה)
למדינה אליה טסים. אם בידיו דרכון זר או תעודת מעבר, על הלקוח לציין בפני סוכן הנסיעות את אזרחותו, על הלקוח חלה האחריות
על ציון אזרחותנו בפני הסוכן, הנפקת דרכון, או אשרות ובדיקתן באחריות הלקוח/הנוסע בלבד. וודאו את הצורך באשרה עם
הקונסוליה של המדינה בה תרצו לבקר, מומלץ להוציא את כל אשרות הכניסה בארץ. שימו לב-בעלי תעודת מעבר חייבים לדווח
לסוכן הנסיעות מיידית ולפני ביצוע ההזמנה. אזרח ישראלי חייב לצאת ולהיכנס בגבולות המדינה עם דרכון ישראלי בר תוקף, גם אם
הוא נושא אזרחות אחת או יותר. צלמו את דרכונכם לפני היציאה מהארץ ושימרו את הצילומים בנפרד.
דף 3 מתוך 3
קבלת ובדיקת מסמכי נסיעה: הנוסע חייב לבדוק את מסמכי הנסיעה מיד עם קבלתן מסוכנות הנסיעות ולוודא כי כל המסמכים בידו,
בין השאר שמות הנוסעים כפי שמופיע בדרכון שוברים למלון, העברות, שכירת רכב, וכן לבדוק כי הפרטים הרשומים תואמים את
ההזמנה שימו לב לשעות הטיסה.
ביטוח נוסעים ומטען:
לא ניתן לבצע ביטוח רטרואקטיבית. הביטוח יכסה דמי ביטול רק במקרה של אישפוז אישי ו/או מות קרוב משפחה מדרגה ראשונה,
ובכל מקרה עפ"י תנאי הפוליסה. החזר כספי יתקבל אך ורק מחברת הביטוח עצמה ולא מחברת "כנפי משק".
מומלץ לבצע ביטוח לחו"ל מיד עם ביצוע ההזמנה.
ארוחות בטיסה: הארוחות בטיסות או הכיבוד באחריותה הבלעדית של המוביל האווירי.
היטל דלק:
כל עוד טרם כורטס הכרטיס ו/או שולמה מלוא התמורה בגין הכרטיסים או החבילה, ייתכנו שינויים במחיר הכרטיס הנובע מעליית
מחירי הדלק, היטל ביטחון ומיסים ע"פ הנחיית המוביל האווירי. שינויים אלו יחולו על הנוסעים.
דמי ביטול / שינוי:
לידיעתך, כל ביטול / שינוי הזמנה שתעשה מעת ביצוע ההזמנה, לרבות אי התייצבות לטיסה / מלון וכו' יגרור דמי ביטול מלאים,
אלא אם נקבע אחרת בתנאי ספק השירותים / תעופה/ מלון ובכפוף לחוקי הגנת הצרכן. עפ"י חוק הגנת הצרכן. ע"פ חוק הגנת הצרכן
בעסקת מכר מרחוק, כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן (תיקון 26 לחוק) במקרה של ביטול בתוך 14 יום מיום ההזמנה ובלבד שנותרו
למעלה מ 7 ימי עבודה קודם למועד מתן השרות, בהתאם לקבוע בחוק בביטול ההזמנה "יחלו דמי ביטול בשיעור 5% מסך ההזמנה
או 100 ₪ לאדם, לפי הנמוך מבניהם". נעשתה העסקה בכרטיס אשראי "כנפי משק" תהא רשאית לחייב את הלקוח בעמלת סליקה
בה חויבה ע"י חברת האשראי (כיום 3% ). שייט: בהתאם לתנאי הביטול של חברות השייט. קבוצות סגורות: בהתאם לתנאי דמי ביטול
מיוחדים לכל קבוצה. דמי ביטול בטיסות סדירות : דמי ביטול מלאים לאחר כרטוס ההזמנה או ע"פ חוקיי חברת התעופה.
ביטולים בחו"ל: טיסות פנימיות: מרגע ביצוע ההזמנה 100% דמי ביטול. ביטול השירותים בחו"ל ע"י הנוסע ייעשה בכתב בלבד.
על הנוסע לקבל אישור מהספק בחול או מבית המלון על מועד הביטול ודמי הביטול שנגרמו כתוצאה מכך. בכל מקרה יחויב הנוסע
בדמי טיפול בסך עלות לילה אחד מתוך ההזמנה ובנוסף בדמי הביטול שיידרשו ע"י הספק בחו"ל. רישום יתר : במקרה של רישום יתר
בבית המלון, רשאי הסוכן המקומי ו/או בית המלון ו/או המארגן לשנות ובאחריותו הבלעדית את האחסון מבית המלון המקורי, למלון
אחר ברמה דומה או גבוהה. לכנפי משק אין אחריות או שליטה על כך. שער חליפין: ברכישת שירותי טיסות בלבד – החיוב יתבצע לפי
שער ההעברות והמחאות גבוה. בכל מקרה אחר, יחויב הלקוח עפ"י שער מזומן גבוה. ביטול העסקה ע"י "כנפי משק": "כנפי משק"
תהיה רשאית לבטל את העסקה באחד מהמקרים הבאים: במידה ולא התקבל אישור המלון ו/או הספק. במקרה ונפלה בהצעה טעות
קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר. במקרה של תקלה טכנית או תקלה אחרת. טיולים מאורגנים כנפי משק בלבד:
לאחר תחולת חוק הגנת הצרכן. ביטול עד 45 ימי עבודה לפני יום היציאה לטיול 20% ממחיר ההזמנה. ביטול בין 44 ימי עבודה ל 30 ימי
עבודה לפני יום היציאה לטיול 35% ממחיר ההזמנה. ביטול בין 29 ימי עבודה לבין 14 ימי עבודה לפני יום היציאה לטיול 60% ממחיר
ההזמנה. ביטול בין 13 ימי עבודה לבין 7 ימי עבודה לפני מועד היציאה לטיול 80% ממחיר ההזמנה. ביטול עד שישה ימי עבודה לפני
מועד היציאה לטיול 100% . נופשונים/ טיסות צ'רטר מוצרי כנפי משק בלבד: לאחר תחולת חוק הגנת הצרכן. ביטול עד 45 ימי עבודה
לפני יום היציאה לנופש/טיסה 20% ממחיר ההזמנה. ביטול בין 44 ימי עבודה ל 30 ימי עבודה לפני יום היציאה לנופש/טיסה 35% ממחיר
ההזמנה. ביטול בין 29 ימי עבודה לבין 14 ימי עבודה לפני יום היציאה לנופש טיסה 60% ממחיר ההזמנה. ביטול בין 13 ימי עבודה לבין
. 7 ימי עבודה לפני מועד היציאה לנופש/טיסה 80% ממחיר ההזמנה. ביטול עד שישה ימי עבודה לפני מועד היציאה לנופש/טיסה 100%
הבהרות : מדובר בהסכם עם תנאי מתלה, הווה אומר כי קיום ההסכם מצד "כנפי משק" מותלה באישור המלון/ ספק. ביטול או שינוי
ע"י הלקוח, ילווה במסמך בכתב מטעמו, רק לאחר הבקשה הכתובה, הבקשה תטופל, במידה ויום קבלת ההודעה בכתב הינו יום שבתון
בארץ ו/או בחו"ל ייחשב יום הביטול ו/או השינוי מיום העבודה הראשון שלאחריו.
שליחה מידית טופס ההזמנה חתום ע"י הלקוח, אינו מהווה אישור סופי להזמנה, אלא, לאחר אישור המלון/ספק.
ביטול או שינוי ע"י הלקוח תעשה רק לאחר קבלת הבקשה, לאחר התקשרות הלקוח עמנו, עליו לקרוא את התנאים הכללים המצורפים
www.i-_y.co.ilלהזמנה, והמפורסמים באתר חברתנו